Arolwg busnes
Cwblhewch ein harolwg busnes.
A yw eich busnes ynFaint o bobl (cyfwerth ag amser-llawn) ydych chi’n ei gyflogi ar draws yr holl leoliadau?Please select one optionYm mha un o’r categorïau canlynol mae eich busnes yn masnachu’n bennaf?
Os yw'n 'arall', nodwch:
Pa mor hir mae eich busnes wedi bod yn gweithredu yn yr ardal?
Pam fod eich busnes wedi’i leoli yn yr ardal hon?

Ydych chi wedi cynyddu’r nifer o bobl rydych chi’n eu cyflogi o fewn y 12 mis diwethaf?Sut ydych chi’n disgwyl i berfformiad cyffredinol y busnesau newid dros y 12/18 mis nesaf?Beth yw’r newidiadau/gwelliannau pwysicaf fyddech chi’n eu gwneud i’r ardal leol lle mae eich busnes wedi’i leoli er mwyn ei helpu i dyfu?
Beth yw’r newidiadau/gwelliannau strategol pwysicaf (ar lefel ranbarthol neu genedlaethol) fyddech chi’n eu gwneud i helpu’ch busnes i dyfu?
Pa newidiadau/gwelliannau fyddech chi’n eu gwneud i helpu gwella ffyniant economaidd yr ardal leol?
Beth yn eich barn chi yw cryfderau allweddol yr ardal fel lle i fyw, gweithio ac ymweld â hi?
Enw’r busnes
Safle
Os oes arnoch chi eisiau inni eich diweddaru’n gyson am yr astudiaeth fel y gallwch roi eich barn, rhowch gyfeiriad e-bost fel y gallwn gadw mewn cysylltiad. Yr unig ddefnydd a wneir o unrhyw wybodaeth gyswllt fydd i gyfathrebu gyda chi am yr astudiaeth. Am fwy o wybodaeth am sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol a'r sefydliadau sy'n gyfrifol am brosesu'ch data personol, ewch i'n polisi preifatrwydd.
Rhannwch y dudalen hon


Engagement platform powered by Participatr on behalf of Owen Davies Consulting

Privacy and cookie policy // Website terms of use // Accessibility statement